Sunday family trip

Where to find us

In western Slovenia, at the junction of the Alpine and the pre-Alpine world, there’s a piece of the world hidden among the ravines – the Idrija and Cerkno regions.
Cerkljanski muzej
Idrijska kamšt
Grad Gewerkenegg
Tehniški oddelek muzeja v Frančiškovem jašku
Idrijska rudarska hiša
Partizanska tiskarna Slovenija
Partizanska bolnica Franja
Domačija pisatelja Franceta Bevka