Izjava o dostopnosti

Mestni muzej Idrija se zavezuje omogočati dostopnost v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč

in mobilnih aplikacij. Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno mesto https://www.muzej-idrija-cerkno.si/.

Stopnja skladnosti

Spletno mesto https://www.muzej-idrija-cerkno.si/ je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in
mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem. Zgrajena je v sistemu WordPress, kjer se uporabljata

jezika PHP in JavaScript in uporablja Enfold stilske predloge za oblikovanje spletnih strani, ki so določene
z jezikom CSS (angl. Cascading Style Sheets). Uporabljajo se knjižice za interakcije in določene funkcionalnosti
jQuery in Slick slider. Delovanje in izgled spletnih strani je preverjeno v vseh popularnejših brskalnikih ter na
različnih napravah in operacijskih sistemih.

Pri objavljanju vsebin na spletišču poskušamo čim bolj slediti smernicam Web Content Accessibility Guidelines (WCAG).

Dostopna vsebina

  • spletna stran je odzivno oblikovana, uporabniki lahko vsebine pregledujejo na različnih napravah (računalnik, tablica, pametni telefon)
  • omogoča prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij
  • uporaba navigacije je konsistentna in se ne spreminja med stranmi
  • omogoča navigacijo s tipkovnico
  • ima ustrezni barvni kontrasti med besedilom in ozadjem
  • omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom
  • omogočena je uporaba različnih ravni naslovov.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletnega mesta Mestnega muzeja Idrija nenehno spremljamo in izboljšujemo posamezne
elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa
Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij. Na podlagi zaprosila vam nedostopne dokumente pošljemo.

Primeri takih vsebin so:

  • skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa (npr. razširjene vsebine – zgibanke),
  • programsko generirani dokumenti

Povratne in kontaktne informacije

Spletno mesto želimo čim bolj približati uporabnikom. V primeru težav pri dostopu do katerih koli vsebin ali
informacij na tem spletnem mestu ali, če imate povratne informacije oziroma predloge izboljšav, nas obvestite
na tajnistvo@muzej-idrija-cerkno.si ali po telefonu 05 37 266 00.

Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o dostopnosti

spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja.

Nadzor nad izvajanjem Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij javnega sektorja izvaja:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
E-pošta: gp.irsid@gov.si
Spletna stran: https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/inspektorat-za-informacijsko-druzbo/

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 20. aprila 2023 na podlagi samoocene.