natisni
PDF

Zgodovina

Mestni muzej Idrija je bil uradno ustanovljen 21. januarja 1953. Prvi ravnatelj je bil Srečko Logar, sedež muzeja pa nekdanje žitno skladišče – magazin. Leta 1954 je muzej dobil v upravljanje idrijski grad Gewerkenegg, v katerem domuje še danes.
 
Pomembni mejniki v petdesetletnem obdobju delovanja Mestnega muzeja Idrija:

1952 – muzejski odbor prevzame skrbništvo nad nekaterimi rudniškimi objekti (magazin, idrijska kamšt, Kleyeva črpalka, več strojev in naprav iz prebiralnice, topilnice in elektrarne)

1954 – za ogled je odprta znamenita idrijska kamšt (rudniška črpalna naprava z lesenim pogonskim kolesom premera 13,6 m)

1956 – v gradu sta urejena prva dva razstavna prostora (geološko-mineraloška zbirka, Pirnatova soba)
1957 – pod upravo muzeja preide Partizanska tiskarna Slovenija na Vojskem

1963 – muzej prevzame skrbništvo nad Partizansko bolnico Franja v Dolenjih Novakih pri Cerknem

1956 / 1968 – izpopolnjevanje muzejskih zbirk in nove stalne postavitve: kraško-speleološka zbirka, prikaz rudnika, topilniški oddelek, oddelek reševalnega in zaščitnega orodja, oddelek NOB in umetniško-zgodovinski oddelek

1969 – začetek galerijske dejavnosti, odprtje Galerije Idrija in organizacija odmevnih slikarskih kolonij
1972 – Divje jezero je razglašeno za prvi muzej v naravi na Slovenskem
1978 – odprtje oddelka NOB v poslopju stare šole v Cerknem

1985 – odkup rudarske hiše na Bazoviški 4 v Idriji in prevzem Bevkove domačije v Zakojci

1988 – začetek velikopotezne prenove grajskega poslopja (notranjost, dvorišče, fasada)

1989 / 1990 – reševanje Partizanske bolnice Franja izpod kamninskega plazu

1990 – prenos rudniških strojev in naprav z grajskega dvorišča v jašek Frančiške – tehniški oddelek muzeja, kjer poteka njihovo restavriranje; za obiskovalce se postopoma odprejo posamezni razstavni prostori: stroji in naprave (1992, 1998), obdelovalni stroji (1998), lokomotive (2000)

1990 – odprtje preurejene Bevkove domačije v Zakojci ob 100-letnici rojstva pisatelja Franceta Bevka

1991 – konec obnove vseh treh klavž (zidane vodne pregrade za plavljenje lesa) na rekah Idrijci in Belci
1990 / 1994 – obnovitvena dela na idrijski kamšti

1995 – odprtje stalne razstave Pet stoletij rudnika živega srebra in mesta Idrije v prvem nadstropju gradu

1997 – muzej za omenjeno razstavo in svoje celovito delovanje prejme nagrado Evropskega muzejskega foruma in je razglašen za najboljši evropski muzej industrijske in tehniške dediščine

1998 / 2001 – obnova muzejske hiše v Cerknem in ureditev prostorov za nove stalne postavitve

2003 – odprtje stalnih razstav Mejniki 20. stoletja na gradu Gewerkenegg v Idriji in Cerkljanska skozi stoletja v Cerkljanskem muzeju
2005 – končana obnova Kanomeljskih klavž

2006 – odprtje stalne razstave Pust je kriv! – Pripoved o Cerkljanskih laufarjih v Cerkljanskem muzeju; obsežna sanacijska dela na pobočju Velikega Njivča nad sotesko Pasice, ki so ponovno omogočila varen obisk Partizanske bolnice Franje.
2008 – odprtje stalne razstave "Idrijska čipka, z nitjo pisana zgodovina"
2010 – odprtje obnovljene "Partizanske bolnice Franja" po uničujoči povodnji septembra 2007