Idrijska kamšt

Ali veste?
Dviganje in črpanje jamske vode zavzema v zgodovini tehnike, še zlasti v rudarstvu, pomembno mesto. Voda je na površju poganjala naprave za dviganje in črpanje vode, delovanje strojev za izpiranje in drobljenje rude, kovaška kladiva in mehove, puhala za zračenje jame ter delovanje žag in mlinov. Obenem pa je bilo treba vodo zaradi njenega ogrožanja dela v jami stalno odstranjevati.