Topilnica

Topilnica
Vsi industrijski objekti z ustreznimi stroji in napravami, ki so bili potrebni za izkoriščanje rudišča in pridobivanje živega srebra, so bili postavljeni v samem mestu. Zato je imel rudnik vseskozi odločilen vpliv na arhitekturno, kulturno in socialno podobo Idrije in bližnje okolice.

Topilniške naprave idrijskega rudnika za pridobivanje živega srebra so vse do prve svetovne vojne spadale med najmodernejše v svetu. Idrija je imela vse do tedaj vodilno vlogo pri izpopolnjevanju tehnološkega procesa pridobivanja živega srebra in pri razvoju samih naprav. Menjavanje lastnikov rudnika, samo nujno potrebna vlaganja, siromašenje rudišča in vpadanje vsebine živega srebra v rudi je privedlo do razmer, da je bila ob koncu druge svetovne vojne topilnica na tehničnem nivoju kot leta 1910.

Panorama
Panorama 
Prevoz rude
Prevoz rude_2 
Priprava rude
Priprava rude 

Peči

Peci 

Predelava štupe

Predelava stupe 

Tehtanje in pakiranje živega srebra

 Tehtanje in_pakiranje_Hg

Delavci

Delavci 

Laboratorij

 Laboratorij

Tovarna cinobra

 Tovarna cinobra