Print
PDF

Zbirka dokumentov

Zbirka dokumentov se v veliki meri hrani v muzejskem oddelku v Cerknem in se nanaša predvsem na obdobje druge svetovne vojne.

Gre za posamezne dokumente in manjše zaključene celote, ki osvetljujejo življenje posameznikov in delovanje različnih lokalnih skupnosti in organizacij.

Kustos zbirke: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
CerknoJesen
Načrt rudniške elektrarne,
Idrija, začetek 20. stoletja
CerknoJesen
Plakat za predstavo Razvalina življenja,
Cerkno, februar 1945
CerknoJesen
Oblačilna nakaznica,
Cerkno, 1945 –1950