DomovAktualnoDogodki in razstavePeter Marolt: (S)prehajanje med prostori