DomovAktualnoZanimivostiMuzej izza kulisja – Predmeti so srce muzeja, inventarna knjiga pa popis njegovih dragocenosti