DomovAktualnoDogodki in razstaveZapravljivček, zgodba muzejskega predmeta