DomovAktualnoDogodki in razstaveSpomini naših vojakov na véliko vojno – kulturno-umetniški večer