DomovAktualnoDogodki in prireditveSpomini naših vojakov na véliko vojno – kulturno-umetniški večer