DomovAktualnoDogodki in razstaveSlovesna podelitev Valvasorjevih odličij v Narodni galeriji v Ljubljani