DomovAktualnoDogodki in razstaveSilvester Bajc: Idrijska čipka v mozaikih