DomovAktualnoDogodki in razstaveRočnodelsko popoldne v Idrijski rudarski hiši – prestavljeno zaradi bolezni