DomovAktualnoDogodki in razstaveMuzejski večeri – Mojca Šifrer Bulovec in Dušan Koman: Motiv Svete nedelje in njegova upodobitev na fasadi cerkve v Crngrobu