DomovAktualnoDogodki in razstaveMednarodni znanstveni simpozij: Pokrajine na ozemlju med Vzhodnimi Alpami in Jadranom v dialogu z drugimi kulturnimi področji (1740-1867): izmenjava znanstvenikov in izobražencev ter spremembe epistemoloških vzorcev