DomovAktualnoDogodki in razstaveJavno vodstvo v Partizanski bolnici Franja