DomovAktualnoDogodki in razstaveAlbino Stulin: Kamnite stvaritve iz Beneške Slovenije