Karte

Idrija: karta mesta
Merilo 1 : 5000

Cena: 3,00 €