Zaključeni projekti

Projekt Smuggling Anthologies - (Pre)tihotapljene antologije


V februarju 2015 smo v Mestnem muzeju Idrija skupaj z Muzejem moderne in sodobne umetnosti (MMSU) iz Rijeke ter tržaško galerijo Trieste Contemporanea (TC) zaključili sodelovanje v mednarodnem projektu Pretihotapljene antologije – Smuggling Anthologies (2012–2015), povezanim s temo tihotapljenja. V okviru projektnih aktivnosti so se na Rijeki, v Idriji in v Trstu zvrstile tri občasne razstave in spremljajoči mednarodni simpoziji, kjer so bili strokovni in laični javnosti predstavljena ustvarjena umetniška dela in izsledki raziskav sodelujočih umetnikov in predavateljev, ki smo jih k sodelovanju povabili na podlagi odprtega razpisa. Na gradu Gewerkenegg smo tako v letu 2014 poleg občasne razstave (Pre)tihotapljene antologije, ki je združevala tako umetniški kot lastni muzeološki del, in dvodnevnega mednarodnega simpozija izvedli dve terenski delavnici, priložnostno razstavo o plonkanju kot tihotapljenju znanja, večer dokumentarnih filmov, muzejsko pravljično uro in posneli filmsko pravljico.

Vse izvedene aktivnosti si lahko ogledate na spletni strani www.smuggling.si.

Vsem udeleženim in sodelujočim, ki so kakorkoli pripomogli k uresničevanju zastavljenih projektnih ciljev, se zahvaljujemo in hkrati vabimo k branju objavljenih izsledkov v domoznanski reviji Idrijski razgledi 2/2014 in zaključne publikacije z naslovom Smuggling Anthologies Reader, ki je dosegljiva tudi v elektronski obliki (vsebina dostopna tu).

Kustosinja in koordinatorka projekta: Marija Terpin Mlinar
Asistent projekta: Lili Strmšek
Stiki z javnostjo: Marija Terpin Mlinar, Lili Strmšek

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.