Zaključeni projekti

Projekt Smuggling Anthologies - (Pre)tihotapljene antologije


V februarju 2015 smo v Mestnem muzeju Idrija skupaj z Muzejem moderne in sodobne umetnosti (MMSU) iz Rijeke ter tržaško galerijo Trieste Contemporanea (TC) zaključili sodelovanje v mednarodnem projektu Pretihotapljene antologije – Smuggling Anthologies (2012–2015), povezanim s temo tihotapljenja. V okviru projektnih aktivnosti so se na Rijeki, v Idriji in v Trstu zvrstile tri občasne razstave in spremljajoči mednarodni simpoziji, kjer so bili strokovni in laični javnosti predstavljena ustvarjena umetniška dela in izsledki raziskav sodelujočih umetnikov in predavateljev, ki smo jih k sodelovanju povabili na podlagi odprtega razpisa. Na gradu Gewerkenegg smo tako v letu 2014 poleg občasne razstave (Pre)tihotapljene antologije, ki je združevala tako umetniški kot lastni muzeološki del, in dvodnevnega mednarodnega simpozija izvedli dve terenski delavnici, priložnostno razstavo o plonkanju kot tihotapljenju znanja, večer dokumentarnih filmov, muzejsko pravljično uro in posneli filmsko pravljico.

Vse izvedene aktivnosti si lahko ogledate na spletni strani www.smuggling.si.

Vsem udeleženim in sodelujočim, ki so kakorkoli pripomogli k uresničevanju zastavljenih projektnih ciljev, se zahvaljujemo in hkrati vabimo k branju objavljenih izsledkov v domoznanski reviji Idrijski razgledi 2/2014 in zaključne publikacije z naslovom Smuggling Anthologies Reader, ki je dosegljiva tudi v elektronski obliki (vsebina dostopna tu).

Kustosinja in koordinatorka projekta: Marija Terpin Mlinar
Asistent projekta: Lili Strmšek
Stiki z javnostjo: Marija Terpin Mlinar, Lili Strmšek

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Idrija - Območje topilnice rudnika živega srebra Idrija - 1. faza obnoveV Idriji se je v letošnjem letu v sodelovanju s Centrom za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija, Mestnim muzejem Idrija in norveškim Magma Geoparkom začel projekt IDRIJA – OBMOČJE TOPILNICE RUDNIKA ŽIVEGA SREBRA – 1. FAZA OBNOVE iz programa finančnega mehanizma EGP 2009-2014, katerega cilj je ohraniti in obnoviti ogrožen spomenik državnega pomena, vpisan na UNESCO seznam svetovne dediščine, obogatiti turistično ponudbo in ponudbo izobraževalnih programov za različne ciljne skupine ter povečati ozaveščenost o pomenu ohranjanja kulturne dediščine in njenih razvojnih možnosti.

Vloga Mestnega muzeja Idrija v projektu je spremljanje, tehnični nadzor in strokovna pomoč pri obnovi premične dediščine, za predstavitev zgodovinskega razvoja prebiranja, mletja in žganja rude, zbiranje in prezentacija zgodb še živečih zaposlenih na območju nekdanje topilnice in sodelovanje pri pripravi novih izobraževalnih ter turističnih programov.

Projekt celotne obnove območja topilnice je zastavljen trajnostno, med izvedbo prve faze bo dolgoročen cilj iskanje novih zgodb in načinov interpretiranja, izobraževanja in ozaveščanja o pomenu kulturne dediščine. Več o projektu in dogodkih si oglejte na spletnih straneh nosilcev projekta: Centra za upravljanje z dediščino živega srebra Idrija (www.cudhg-idrija.si) in norveškega partnerja Magma Geopark (www.magmageopark.com).


V okviru projekta smo v letu 2015 v Mestnem muzeju Idrija izvedli naslednje dogodke:

24. 9. 2015, grad Gewerkenegg
ob 17. uri: Izzivi varovanja in obnove tehniške dediščine na primerih dobrih praks - posvet z vabljenimi gosti (Več informacij najdete tukaj.)
ob 19. uri: Otvoritev razstave U fabrk - zgodovinski razvoj topilnice Rudnika živega srebra Idrija
(Več informacij najdete tukaj.)


29. 9. 2015 ob 18. uri, Osnovna šola Idrija
Muzejski večeri: Topilnica Rudnika živega srebra po 2. svetovni vojni
(Več informacij najdete tukaj.)

8. 10. 2015 ob 18. uri, grad Gewerkenegg
Javno vodstvo po razstavi U fabrk
(Več informacij najdete tukaj.)

15. 10. 2015 ob 18. uri, grad Gewerkenegg
Začela se je kerunga!
Pogovorni večer z nekdanjimi zaposlenimi na območju topilnice
(Več informacij najdete tukaj.)

V letu 2016 pa pripravljamo:

30. 3. 2016 ob 17. uri in 9. 4. 2016 ob 10. uri, grad Gewerkenegg
Iz tekočega v trdno: eksperimenti z živim srebrom
Prikaz vlivanja živega srebra v model
(Več informacij najdete tukaj.)Ta spletna objava je nastala s finančno podporo Finančnega mehanizma EGP 2009-2014.