Ponedeljek, 22 September 2014 08:17

Dr. Franc vitez Močnik, 200-letnica rojstva

Letošnji oktober bo v Cerknem v znamenju 200-letnice rojstva matematika dr. Franca viteza Močnika. Vabimo vas na prireditve, s katerimi se bomo pridružili praznovanju občine Cerkno, ki si je za svoj praznik izbrala 1. oktober tudi zaradi spomina na svojega slavnega rojaka Močnika.

Rodil se je v Cerknem 1. oktobra 1814 v dovolj premožni družini, da mu je lahko omogočila šolanje. Po končani gimnaziji v Ljubljani se je odločil za študij bogoslovja v Gorici, vendar si je po zaključku študija izbral poklic učitelja. Ob poučevanju na goriški normalki je istočasno študiral v Gradcu, kjer je bil leta 1840 promoviran za doktorja filozofije. Po pridobitvi naziva si je prizadeval za boljše službeno mesto in bil leta 1846 imenovan za profesorja matematike na tehniški akademiji v Lvovu v Ukrajini, tam je ostal tri leta. Poklicno pot je kot profesor in dekan nadaljeval na univerzi v Olomucu na Moravskem, kjer je ostal le dve leti. Zaradi pomanjkanja primernih učbenikov za pouk matematike se je lotil pisanja svojih prvih metodičnih knjižic in kasneje učbenikov, tako imenovanih računic, ki so najprej pod njegovim imenom, kasneje pa v priredbah drugih avtorjev izhajali skoraj 100 let. Konec leta 1850 je bil imenovan za deželnega šolskega svetnika in nadzornika ljudskih šol na Kranjskem. Pripravil je program prenove šol in nov učni načrt, po katerem so v mestnih glavnih šolah na Kranjskem prvič uvedli tudi pouk v slovenskem jeziku. Poleg skrbi za jezik si je zelo prizadeval glede organiziranosti šolstva in njegovih materialnih pogojev, posebno pozornost je posvečal tudi boljšemu gmotnemu položaju učiteljev. Leta 1860 je bil premeščen v Gradec, kjer je bil od leta 1861 deželni svetovalec ter nadzornik ljudskih šol in realk za Štajersko in Koroško. Umrl je v Gradcu leta 1892.

Dr. Franc Močnik prav gotovo spada med tiste ljudi, ki so s svojim delom vtisnili neizbrisen pečat v zgodovino svojega rojstnega kraja in svojega naroda. Spoštovan, cenjen in odlikovan je bil že za časa življenja. Leta 1862 je za svoje zasluge v šolstvu prejel viteški križec reda Franca Jožefa, ob upokojitvi pa ga je cesar odlikoval z viteškim redom železne krone 3. razreda in ga s tem povišal v plemiški stan. Cerkljani in Slovenci so se ga spominjali ob različnih priložnostih in obletnicah in mu posvetili več spominskih obeležij ter množico člankov, publikacij, simpozijev in razstav.

PROGRAM PRIREDITEV OB 200-LETNICI

Osnovna šola Cerkno, 24. september 2014:

Močnikove delavnice za učence od 6. do 9. razreda: Matematika je kulCerkljanski muzej, 30. september 2014 ob 18. uri:

Mestni muzej Idrija in Slovenski šolski muzej vabita na odprtje občasne razstave Z vrlino in delom, posvečene 200-letnici rojstva dr. Franca viteza Močnika

Po dogovoru s Slovenskim šolskim muzejem bodo v mesecu oktobru v okviru razstave za učence OŠ Cerkno in odrasle potekale tudi Učne ure naših babic in dedkov, z nalogami iz Močnikovih računic.

 

Cerkljanski muzej, 1. oktober 2014 ob 18. uri:

Občina Cerkno, Cerkljanski muzej in Filatelistično društvo Idrija vabijo na odkritje Močnikovega doprsnega kipa, ki bo preseljen pred muzejsko stavbo in predstavitev priložnostnega poštnega žiga, poštne znamke in ovojnice posvečenih Francu Močniku.


Osnovna šola Cerkno, 2. oktober ob 18. uri:

Matematika živi skozi zgodovino, večpredstavnostni matematični kviz v počastitev Franca Močnika

Po dogovoru bodo učenci izvedli kviz tudi za obiskovalce razstave Z vrlino in delom (za skupine).  Odprtje razstave in kviz sodita v sklop prireditev ob letošnjih Dnevih evropske kulturne dediščine, ki potekajo pod naslovom Dediščina gre v šole.

 
Cerkljanski muzej, 8. oktober 2014 ob 16. uri:

Muzejska delavnica za najmlajše v sklopu razstave Z vrlino in delom: Igramo se s števili


Cerkljanski muzej, 20. oktober 2014 ob 17. uri:

Učna ura računstva iz leta 1905 za otroke in odrasle z gdč. učiteljico iz Slovenskega šolskega muzeja.
Za učence 6. in 8. razredov Osnovne šole Cerkno bo učna ura izvedena v dopoldanskem času.

 
Hotel Cerkno, 24.–25. oktober 2014:

Strokovno srečanje in 66. občni zbor Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije.

Obvestila o srečanju so objavljena spletni strani www.dmfa.si.

 
Cerkljanski muzej, 30. oktober 2014:

Muzejska srečanja: predavanje dr. Milana Hladnika z naslovom Poslanstvo dr. Franca Močnika