natisni
PDF

Partizanska bolnica Pavla (1943–1945)

Po oboroženi vstaji primorskega ljudstva je bila vsa skrb za ranjence prepuščena posamezni partizanski enoti, ki je sama organizirala sanitetno službo. Bolničarji so bili partizani, ki so se tega dela po večini naučili v italijanski vojski. Zdravnik Aleksander Gala - Peter je dobil nalogo, da na terenu organizira partizansko zdravstveno službo z zdravstvenimi postajami za hospitalizacijo najtežjih ranjencev in bolnikov.

Po kapitulaciji Italije je zaradi nemškega pritiska na partizansko gibanje nastala potreba po skrivni bolnišnici. Partizansko vodstvo je odločilo, da bo ta stala med Vojskarsko planoto in Trnovskim gozdom.

Ob koncu decembra je v bolnišnico prišla zdravnica Pavla Jerina in februarja leta 1944 je postala njena upravnica. S svojo ekipo je opravila več zahtevnih medicinskih posegov in operacij. V bolnici se je zdravilo preko 1600 ranjencev različnih narodnosti, za katere je skrbelo 114 članov medicinskega in drugega osebja.

Bolnica_pavla1
Notranjost barake PB Pavla
Bolnica_pavla2
Partizanska bolnica Pavla je zrasla na težko dostopnem terenu
Bolnica_pavla3
PB Pavla – narisal ranjenec Mentasti, 1944

pavla
Pavla Jerina – upravnica PB Pavla
Bolnica_pavla4
Pogled na razstavni prostor
osebjebolnice
Medicinsko osebje  PB Pavla

Spomenik
Danes o bolnici priča spomenik na Hudem polju