Thursday, 10 May 2018 14:22

Likovni natečaj Otroci pomagajo otrokom

Na pobudo OŠ Ivana Tavčarja Gorenja vas in v sodelovanju z Rdečim križem Slovenije, Mestnim muzejem Idrija in KUD Trata Gorenja vas v TEDNU RDEČEGA KRIŽA (8. 5. 2018 – 15. 5. 2018) razpisujemo likovni natečaj z naslovom NASMEH. KER MI JE MAR. POVSOD in ZA VSAKOGAR.

S povabilom osnovnošolcem in njihovim mentorjem, naj s kreativnimi likovnimi motivi in idejami ter z doživetim in občutenim likovnim izražanjem sodelujejo v vseslovenskem likovnem natečaju, želimo ponuditi eno od priložnosti za razmišljanje o pomenu medsebojne pomoči in sodelujoče spodbuditi k iskanju rešitev, kako si lahko otroci med seboj pomagajo, kaj lahko naredijo drug za drugega, za ljudi okrog sebe in za boljši jutri vseh nas.

Nagrade in priznanja podeljuje Rdeči križ Slovenije v mesecu novembru na slavnostnem zaključku. V sodelovanju z Mestnim muzejem Idrija bo razstava nagrajenih del gostovala tudi v Partizanski bolnici Franja. Bolnišnica je primer izjemne solidarnosti, humanosti in pomoči, ki jo je osebje skupaj z domačini v času druge svetovne vojne ponudilo številnim ranjencem, ne gleda na narodnost, vero ali drugo pripadnost. Predstavlja del skupnih vrednot, zgodovine in kulturne dediščine evropskih narodov in je zato prejemnica Znaka evropske dediščine. Skupaj razvijamo kulturo miru, spoštovanja in medsebojnega razumevanja.

K sodelovanju vabimo tudi posameznike in skupine iz drugih držav. Več o natečaju najdete v priponkah.