Collections

Bogata tehniška dediščina rudnika živega srebra v Idriji je že zgodaj botrovala  želji po ustanovitvi muzeja. Ideja, ki se je prvič porodila leta 1822 se je uresničila leta 1953, ko je bil ustanovljen Mestni muzej Idrija. Rudniški stroji in naprave, orodja, oprema, načrti, makete, fotografije in literatura predstavljajo jedro muzejskih zbirk. Pomembno vlogo je že od vsega začetka imelo zbiranje etnološkega gradiva, zlasti podatkov o idrijski rudarski hiši, predmetov notranje opreme, orodja, noše ter gradiva o razvoju čipkarstva na Idrijskem, prav tako pa tudi urejanje geološke zbirke.

V prvem desetletju po ustanovitvi je muzej prevzel v upravljanje dva pomembna spomenika iz časa druge svetovne vojne: Partizansko tiskarno Slovenija (1957) in  Partizansko bolnico Franja (1963), v 70. in 80 letih pa tudi nekatere pomembne osebne zbirke idrijsko-cerkljanskih rojakov (France Bevk, Aleš Bebler, Valentina Orsini Mazza). Z ustanovitvijo muzejskega oddelka v Cerknem,  leta 1978, ki se je v prvem obdobju posvečal predvsem zbiranju gradiva  iz obdobja druge svetovne vojne, se je kasneje razširilo tudi območje muzejskega delovanja. Muzej je pridobil (zbirko pustnih mask cerkljanskih laufarjev) oz. oblikoval nekatere nove zbirke, npr. zbirko razglednic, ki smo jih izločili iz zbirke fotografij ali  zbirko industrija, obrt in rokodelstvo, kamor poleg tradicionalnih obrtnih ali rokodelskih izdelkov vključujemo predmete sodobne industrijske proizvodnje, ki se je razvila na tem območju potem, ko je rudnik prenehal delovati.
Poleg zbirk predmetov muzej hrani tudi bogato fotografsko zbirko, ki zajema fotografije z območja Idrijskega in Cerkljanskega od konca 19. stoletja do sodobnosti. Pomemben vir predstavlja tudi Zbirka dokumentov, ki se nanaša največ na obdobje druge svetovne vojne.

Rudarska zbirka

Drugi najstarejši in največji rudnik živega srebra na svetu je spadal med vodilna evropska podjetja. Izjemno živosrebrovo bogastvo je v vseh obdobjih prinašalo znatni vir državnega dohodka. Zaradi takšnega poslovnega pomena so vse najnovejše izume in konstrukcijske rešitve, ki so bile tudi delo domačih strokovnjakov, s pridom uporabljali pri gradnji najsodobnejših strojev in naprav za nenehno izpopolnjevanje tehnološkega postopka pridobivanja živega srebra.

Ethnological Collection

The ethnological collection comprises furniture, house and agricultural tools and accessories, various personal and usable items, costumes and textiles, items related to manners and customs.

Curators: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Lace Collection

The Idrija Municipal Museum devotes special attention to researching and studying Idrija lace. Over the years it has created an impressive collection comprising a broad range of items – lace pieces, bobbin lace patterns, textiles adorned with lace, lace sales catalogues, bobbin lacemaking requisites (baskets, pillows, bobbins), and fashionable products decorated with lace. The collection also includes archival materials related to bobbin-work (certificates, invoices, letters) and works of art inspired by lace. In past years, the Museum has been enriching its collection with lace items and lacemaking requisites from other European lacemaking centres, such as Milan, Genoa, Brussels, etc.

Curators: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Historical Collection

The historical collection comprises the materials of various societies, organisations and institutions, materials in the fields of education, sports and health care, various memorial specimens, partly also personal items, means of transport and communication, weapons, money and other numismatic items.

Geološka zbirka

Zbirka prikazuje bogato geološko dediščino. Pomemben del predstavljajo kamnine in fosili iz bližnje okolice, minerali in živosrebrove rude idrijskega rudišča. Na ogled je tudi originalna zbirka kamnin in fosilov Marka Vincenca Lipolda iz obdobja 1853–1883, ki velja za utemeljitelja slovenske geologije.

Likovna zbirka

Likovna zbirka zajema umetniška dela avtorjev, ki izvirajo iz idrijskega in cerkljanskega prostora, donacije rojakinje Valentine Orsini Mazza, nekdanje galeristke v Rimu in dela iz slikarskih kolonij pod pokroviteljstvom Mestnega muzeja Idrija.

Bevk's Memorial Room

The collection comprises the fully furnished study of writer France Bevk from his apartment in Ljubljana, which was donated to the Museum by his wife. It includes furniture, a rich library, and numerous small items.

Curators: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zbirka Aleša Beblerja

Mestni muzej Idrija je leta 1987 in 1988 prevzel gradivo narodnega heroja, španskega borca, političnega delavca, diplomata in publicista, idrijskega rojaka dr. Aleša Beblerja (1907–1981).

Carnival Mask Collection

The collection comprises 26 masks carved of wood from the linden tree and worn by carnival figures from Cerkno. Alongside the oldest, archaic masks dating back to pagan times, the figures also wear masks representing various social and professional groups, masks personifying human characteristics, particularities, diseases, and others. Masks bearing such a strong resemblance to humans cannot be found elsewhere in Slovenia.

Curators: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Postcard Collection

The museum collection comprises approx. 1500 postcards of places and particularities in the Idrija and Cerkno regions. On these postcards, visitors can observe the changes occurring over the years in towns and villages, their architecture, as well as changes in the cultural landscape. Among these are also postcards of lookout and excursion points, as well as other particularities and attractions (Franja Partisan Hospital, Cerkno carnival masks, …)

Curators: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Zbirka industrija, obrt in rokodelstvo

Zbirka temelji na bogati industrijski tradiciji. Ob postopnem zapiranju Rudnika živega srebra Idrija se je v zadnjih desetletjih na Idrijskem in Cerkljanskem močno razvila sodobna elektro kovinska industrija.

Partizanska tiskarna Slovenija

Partizanska tiskarna Slovenija na Vojskem se je do današnjih dni ohranila kot eden najbolj avtentičnih spomenikov iz časa druge svetovne vojne na Slovenskem.

Franja Partisan Hospital

The collection previously comprised items displayed in the Franja Partisan Hospital. Unfortunately, a large portion of the collection was destroyed in the flood that affected the area in September 2007. Copies were made of the original items and substitute items were acquired.

Curators: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Bevk's homestead in Zakojca

The items displayed in the homestead of writer France Bevk in Zakojca partly originate from the homestead itself, while the remaining items dating from the turn of the 19th century were obtained from various villages in the Cerkno region.

Fototeka

Zbirka zajema posnetke z območja Idrijskega in Cerkljanskega od konca 19. stoletja do sodobnosti.

Zbirka dokumentov

Zbirka dokumentov se v veliki meri hrani v muzejskem oddelku v Cerknem in se nanaša predvsem na obdobje druge svetovne vojne.