Rekonstrukcija spomenika po povodnji septembra 2007

Partizanska bolnica Franja je bila zaradi povodnji, ki jo je prizadela 18. septembra 2007, skoraj povsem uničena. Sledila je popolna rekonstrukcija, ki se je zaključila maja 2010. Najprej je bilo poskrbljeno za ureditev zaledja soteske, da bi preprečili možnost ponovitve podobne katastrofe. Nato so bile na osnovi predhodno izdelanih načrtov in dokumentacije obnovljene barake in pomožni objekti, izdelane kopije predmetov in pridobljeni nadomestni predmeti. Finančna sredstva za obnovo so prispevali Republika Slovenija, Občina Cerkno, druge lokalne skupnosti in številni posamezniki, podjetja, združenja borcev za vrednote NOB Slovenije, društva vojnih invalidov, javni zavodi in društva s področja kulture, športa in zdravstva, osnovne in srednje šole v Sloveniji in v zamejstvu. Številni posamezniki so sredstva prispevali v okviru dobrodelne gledališko-televizijske uprizoritve z neposrednim TV-prenosom, ki jo je RTV Slovenija pripravila v sodelovanju s Kosovelovim domom Sežana. V Italiji so veliko sredstev zbrali bralci Primorskega dnevnika, člani in simpatizerji veteranske organizacije ANPI ter sindikata CGIL, v Avstriji pa Zveza koroških partizanov v Celovcu. Vsem iskrena hvala. S skupnimi močmi smo uspeli obnoviti spomenik in ohraniti ta kraj spomina z veliko sporočilno in simbolno vrednostjo.

Video posnetki obnove: